Kontakt

Owlsolution s.r.o.

Raková 1782
Raková, 023 51
Slovakia

Peter Jašurek

0902 412 000

info@jaspack.com 


IČO: 51736934
DIC: 2120768859
IČ DIC: SK2120768859

Čislo učtu: SLSP IBAN: SK12 0900 0000 0051 4595 6196 Swift kód: GIBASKBX
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 70168/L

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: